Prikupljanje otpada

Prikupljanje Otpada

Prikupljanje komunalnog otpada

Prikupljanje komunalnog otpada na prostoru općine Blato vrši se prikupljanjem otpada u plastičnim vrećama, plastičnim kantama i metalnim kontejnerima. Oko 1% otpada prikupi se u plastičnim vrećama, 2% u plastičnim kantama zapremnine 120 – 240 L te 97 % u 153 kontejnera zapremnine 1100 L.

Prikupljanje otpada se vrši u naseljima Blato i Potirna te u uvalama na sjevernoj obali od Črnja Luke do Žukove i na južnoj obali od Nove do Vinašca.

Sakupljeni komunalni otpada na kraju se deponira na službeno odlagalište otpada Sitnica. Deponirani otpad se u određeno razdoblje prekriva slojem inertnog materijala (građevinskog otpada) radi sprečavanja razvoja neugodnih mirisa, razvoja insekta, ograničavanja mogućnosti razvoja požara, raznošenja otpada, ptica i sl.

Otpad se odvozi vozilima: Iveco ML 120 E18 – zapremnine 10m3, Man TEL 12220 zapremnine 10m3 te Man TGM 18280 zapremnine 16 m3.

U posude za komunalni otpad najstrože je zabranjeno odbacivati: lešine životinja, baterije, akumulatore, otpad iz klaonica, automobilske gume, zapaljive tvari.

Raspored prikupljanja komunalnog otpada na području općine Blato

Od 1. siječnja do 31. lipnja, te od 24. rujna do 31. prosinca.

Ponedjeljak: centar Blata, Euro Karbon - Konzum, Vela Strana, Blato 1902 d.d, - vinarija, Dom za psihički bolesne odrasle  osobe, groblje Sv. Križa, Prigradica – Črnja Luka, Velpro, pekara Baibć, Vlado Commerce, Blato 1902   d.d. ekonomija - uljara,  Bura 1, građevinski obrt Markota, pekara Mariner.
Utorak: Blato komplet – osim Vele Strane, HEP - Blato, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinašac.
Srijeda: centar Blata, Euro Karbon - Konzum, Vela Strana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv.Križa, Karbuni –  Zaglav, Potirna, Nova, HEP - Elektro prijenos, Autotrans, uljara Žanetić, obrt Živo, Sajeta, Dunja -    salon namještaja, Globo,  Pena d.o.o., pekara Mariner, Radež d.d., Trikop.
Četvrtak: centar Blata, Blato 1902 d.d. – vinarija, Prigradica, Črnja Luka, Žukova, Naplovac, Popovratak, Kurija, Velpro,  pekara Babić, Vlado Commerce, S.T.P., Blato 1902 d.d. ekonomija - uljara, Bura 1, građevinski obrt Markota,  pekara Mariner,  Pena d.o.o., trgovački obrt Ana, Dubljević.
Petak: Blato - komplet, HEP Blato, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinašac.
Subota: centar Blata, Euro Karbon - Konzum, Radež d.d., pekara Mariner, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv.  Križa, Blato 1902 d.d. - poljoprivredna ljekarna.

Od 1. srpnja do 23. rujna.

Ponedeljak: Blato – centar, Euro Karbon – Konzum, Vela Strana, Blato 1902 d.d. – vinarija, Dom za psihički bolesne odrasle  osobe, groblje Sv. Križa, Velpro, pekara Babić, Vlado Commerce, Blato 1902 d.d. ekonomija – uljara, Bura 1. građevinski obrt  Markota, pekara Mariner, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac,   Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka, Karbuni, Zaglav.
Utorak: Blato komplet osim Vele Strane, HEP – Blato, Velpro, pekar Babić, Vlado Commerce, Blato 1902 d.d. – ekonomija - uljara,  Bura 1, Potirna, Garma – Nova, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinašac, Žukova, Naplovac, Popovratak, Kurija, Pigradica, Črnja  Luka.
Srijeda: Blato – centar, Euro Karbon – Konzum, Vela Strana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, grobje Sv. Križa, Hep –  elektro prijenos, Autotrans, uljara Žanetić, obrt Živo, Sajeta, Dunja salon namještaja, Pinbor, Radež d.d., Trikop, Pena d.o.o,  pekara Mariner, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinašac, Popovratak,  Kurija, Prigradica, Črnja Luka, Karbuni, Zaglav.
Četvrtak: Blato – centar, Blato 1902 d.d. – vinarija, Velpro, pekara Babić, Vlado Commerce, Blato 1902 d.d. ekonomija – uljara,  Bura 1, S.T.P. građevinski obrt Markota, pekara Mariner, Pena d.o.o., Trgovački obrt Ana, Dubljević. Gršćica, Prižba,  Prišćapac, Vinašac, Žukova, Naplovac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja    Luka.
Petak: Blato – komplet, Euro Karbon – Konzum, Blato 1902 d.d. – poljoprivredna ljekarna, Gršćica, Prižba, Prišćapac,  Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka, Karbuni, Zaglav.
Subota: Blato – centar, Euro Karbon – Konzum, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv. Križa, Radež d.d., pekara  Mariner, Potirna, Garma – Nova, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinašac, Žukova, Naplovac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja  Luka.
Nedjelja: Blato - uži centar, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinašac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka. 

Napomena: na sve praznike i blagdane u periodu od 1.7. -24.9. se vrši prikupljanje i odvoz komunalnog otpada prema rasporedu.
U periodima predsezone i podsezone se raspored prikupljanja komunalnog otpada prilagođava popunjenosti smještajnih kapaciteta, odnosno učestalost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada se intenzivira ili umanjuje po potrebi.
Industrijski neopasni otpad pravni subjekti odvoze sami na odlagalište uz popratnu dokumentaciju koju vodi EKO d.o.o.
Godišnja procjena odloženog komunalnog otpada u općini Blato je cca 1500 tona. Odnosno, 1kg otpada po stanovniku dnevno. Navedena količina je oko vrijednosti hrvatskog prosjeka, ali ipak manja od prosjeka Europske unije koji iznosi oko 500 kg po stanovniku godišnje ili oko 1,5 kg po stanovniku otpada dnevno.

Prikupljanje glomaznog otpada

•    Glomazni otpad se odvozi 15-og u mjesecu

U slučaju da 15. dan u mjesecu pada u nedjelju ili blagdan odvoz se vrši dan poslije.
Mole se građani da poštuje termine odvoza otpada kako bi se spriječilo narušavanje izgleda i čistoća mjesta. Građani su dužni glomazni otpad odlagati u blizini postojećih kontejnera za komunalni otpad. Najstrože je zabranjeno odbacivati građevinski otpad u blizini kontejnera, isti se odlaže na deponiju sitnica. Odvojenim prikupljanjem glomaznog otpada i daljnjim razvrstavanjem istog postiže se smanjenje volumene odlagališta do 20%, doprinosi se odvojenom sakupljanju i recikliranju otpada te građani dobivaju praktičnu uslugu.

Odvojeno prikupljanje otpada

Na prostoru općine Blato građani su u mogućnosti odvojeno prikupljati sljedeće vrste otpada.

Papir i karton -Samim time što su papir i karton jedan od najzastupljenijih vrsta otpada (30 – 40% volumena komunalnog otpada) ukazuje na važnost njegovog odvojenog sakupljanja. Odvojeno sakupljanje papira i kartona doprinosi očuvanju okoliša kroz uštedu energije, očuvanju šuma i voda te smanjivanju rizika od požara i samog volumena odlagališta.
Prikupljanje kartona i papira u općini Blato vrši se preko plavih kontejnera za različiti papir. Prikupljanje kartona, za gospodarske objekte i javne ustanove, se vrši pozivom na broj 852 - 593, po pozivu radnik EKO-a d.o.o. dolazi kombi vozilom i prevozi sakupljeni karton do skladišta u kojem se nalaze presa za karton kojom se karton priprema za prijevoz i obradu koja se vrši u Zaboku u tvrtki Hamburger Recycling Ens d.o.o. ovlaštenoj za oporabu navedene vrste otpada.

Biootpad - Prikupljanje biootpada zasad se obavlja preko vrtnih kompostera koje su građani bili u mogućnosti besplatno nabaviti preko tvrtke EKO d.o.o. Podijeljeni komposteri omogućavaju korisnicima primarno odvajanje biootpada od ostalog kućnog otpada, a ujedno imaju mogućnost proizvodnje vlastitog organskog gnojiva – komposta za svoje potrebe. Inače, biootpad u kućanstvu sačinjava do 40% mase od ukupno proizvedenog komunalnog otpada.

Automobilske gume - se prikupljaju na deponiju sitnica gdje ih preuzima tvrtka ovlaštena za gospodarenje otpadnim gumama Gumiimpex - GRP d.o.o.

Staklo -Prikupljanje stakla u općini Blato vrši se preko zelenih kontejnera namijenjenih odvojenom prikupljanju proizvoda od stakla – staklene boce i staklenke svih boja.

Plastika - Prikupljanje plastike u općini Blato vrši se preko žutih kontejnera namijenjenih odvojenom prikupljanju proizvoda od plastike – pet ambalaža, plastične vrećice i sl. U navedene kontejnere ne smije se odlagati opasan otpad poput ambalaže od pesticida i zapaljivih tvari.

Metal –  prikupljanje metala u općini Blato vrši se preko sivo-crnih kontejnera namijenjenih prikupljanju limenkih od napitaka.

Tekstil – prikupljanje tekstila vrši se preko kontejnera za tekstil,odjeću i obuću u kojega ide sva obuća i odjeća, ručnici, posteljina, šeširi i kape, zavjese, torbe, krpene igračke i ostali platneni i tekstilni proizvodi –  visoki narančasti kontejneri na zelenom otoku između Doma zdravlja i Doma za starije i teško bolesne odrasle osobe.

Opasni otpad - U opasni otpad spadaju stare baterije i akumulatori, otpadna jestiva ulja, otpadna motorna ulja, ambalaža od pesticida, sredstva za čišćenje, sredstva za unapređenje stanovanja, ljepila, boje, lakovi, kozmetički preparati i ostali proizvodi koji sadrže tvari koje imaju neko od sljedećih svojstava eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.Odvojeno sakupljanje opasnog otpada na prostoru općine Blato od izuzetne je važnosti i zbog postojanja vodocrpilišta. Uz opće rizike koji proizlaze iz samih svojstava opasnog otpada, odvojenim skupljanjem opasnog otpada ograničava se mogućnost kontaminacije podzemnih voda vodonosnika Blatskog polja štetnim tvarima iz opasnog otpada!

Otpadna jestiva ulja – spremnik na izlazu iz Blata prema Karbunima nasuprot porte bivšeg poduzeća Trikop.

Otpadna motorna ulja – spremnik na izlazu iz Blata prema Karbunima nasuprot porte bivšeg poduzeća Trikop.

Elektronički (EE) otpad  U EE otpad spadaju električni kućanski aparati, mobiteli, električni alati, ostali elektronički uređaji široke potrošnje videokamere, računala i sl.  Građani općine Blato su u mogućnosti odvojeno prikupljati EE otpad preko specijalnog spremnika koji se nalazi ispod bivšeg poduzeća Trikop, uz cestu prema Karbunima, a u slučaju da građani nisu u mogućnosti odložiti električni otpad u spremnik namijenjen njegovu prikupljanju, navedeni otpad će preuzeti djelatnici EKO-a bez naknade po pozivu na broj 020/ 852 -  593.

Stari akumulatori - prikupljanje starih akumulatora se vrši preko spremnika za prikupljanje koji se nalazi na izlazu iz Blata prema Karbunima, nasuprot porte bivšeg poduzeća Trikop.

Stari lijekovi i baterije - prikupljaju se preko malih bijelih, odnosno crvenih spremnika koji se nalaze na zelenim otocima.