(Eko Blato)

"OTPAD NIJE SMEĆE" - Kako organizirati odvajanje otpada kod kuće?

Otpadnijesmece

 

Odvajanje i sortiranje otpada na mjestu nastanka, kod kuće ili na poslu, je prvi i najvažniji korak o kojem ovisi učinkovitost cjelokupnog sustava recikliranja otpada. Samo odvojeno sakupljeni otpad može ići dalje u proces recikliranja. Međutim, odvojeno sakupljanje otpada kod kuće je često nepraktično zbog potrebe osiguravanja dodatnog prostora za smještaj više posuda koje zauzimaju i opterećuju dragocjen prostor. U cilju rješavanja navedenog problema na tržištu su se nedavno pojavila praktična i elegantna rješenja. Jednostavnim rješenjima uspjelo se umanjiti nepraktičnost i neurednost u korist stvaranja dojma ekološki osviještenog kućanstva. Cijene navedenih proizvoda se kreću oko par stotina kuna, a nazivaju se: stalak za vreće, posude za odvojeno skupljanje otpad i sl. Princip sakupljanja je jednostavan. Svaka vreća za svoju skupinu otpadaka (najčešće za: ambalažu od plastike, metala, kartona i stakla te biootpad) koju po punjenju jednostavno zamijenimo novom vrećicom, a napunjenu odnesemo do spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, gdje odvojeno sakupljeni otpad odložimo u pripadajuće spremnike.  Na ovaj način višestruko smanjujemo količinu miješanog komunalnog otpada „smeća“ kojega odlažem na odlagališta, štedimo sirovine i čuvamo okoliš. Za kreativne, na priloženim fotografijama je i primjer jedne od mogućnosti kako sam napraviti posude za odvojeno sakupljanje otpada.

Otpadnijesmece1  Otpadnijesmece2