(Eko Blato)

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16,) objavljujemo da EKO d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- Veterinarska ambulanta Lesi - obrt za veterinarsku djelatnost, 41. Ulica 6/1, Blato, OIB: 47842309525
- Infocode - obrt za računalne i informatičke djelatnosti, 75. Ulica 1, Blato, OIB:63140928759
- OPG Sanja Protić, 43. Ulica 16, Blato,