(Eko Blato)

Plan nabave za 2022. godinu

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) i čl.2 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), javni naručitelj, EKO d.o.o. donosi Plan nabave za 2022. godinu.

DocPlan nabave za 2022. godinu