(Eko Blato)

Plan nabave za 2020. godinu

Javni naručitelj EKO d.o.o. donosi Plan nabave za proračunsku 2020. god.(u daljnjem tekstu : Plan nabave ) koji sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, kontu, procjenjenu vrijednost nabave, vrsti postupka javne nabave, ugovoru ili okvirnom sporazumu, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.

Plan nabave za 2019. godinu

Javni naručitelj EKO d.o.o. donosi Plan nabave za proračunsku 2019. god.(u daljnjem tekstu : Plan nabave ) koji sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, kontu, procjenjenu vrijednost nabave, vrsti postupka javne nabave, ugovoru ili okvirnom sporazumu, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.

Plan nabave za 2018. godinu

Javni naručitelj EKO d.o.o. donosi Plan nabave za proračunsku 2018. god.(u daljnjem tekstu : Plan nabave ) koji sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, kontu, procjenjenu vrijednost nabave, vrsti postupka javne nabave, ugovoru ili okvirnom sporazumu, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.