(Eko Blato)

Nabavljen kompaktor za odlagalište otpada Sitnica.

Kompaktor 001

Tvrtka EKO d.o.o. je provela postupak nabave kompaktora za rad na odlagalištu otpada Sitnica. Kompaktor je namijenjen za rad na odlagalištu otpada u cilju smanjivanja volumena odloženog otpada, štedi korisni prostor odlagališta, reducira „zračne džepove“ u odloženom otpadu, povećava gustoću i stabilnost tijela odlagališta, smanjuje mogućnost nastanka i širenja požara, a ujedno olakšava manipulaciju otpadom na samom odlagalištu.  Kompaktor je proizvod Finskog proizvođača Tana - model H260eco mase 29 tona, a isporučila ga je tvrtka Gradatin d.o.o. čiji su djelatnici ujedno i izvršili obuku djelatnika tvrtke EKO d.o.o. i Komunalne djelatnosti d.o.o. za rad na navedenom stroju. Ovu investiciju vrijednu 356 872,65 eura bez pdv-a zajednički će financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 75 % te Općina Blato i Općina Vela Luka u iznosu po 12,5%.

Kompaktor 002

Kompaktor 003