(Eko Blato)

Neodgovorno ponašanje prema javnoj imovini

Neodgovorno Ponasanje

Učestalo uništavanje sadržaja javne imovine, posebno u ranojutarnjim satima tijekom vikenda, često se manifestira razbijanjem i prevrtanjem kontejnera i spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, uništavanjem horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, neprimjerenim ponašanjem u prometu, oštećavanjem parkovnog sadržaja i sličnih objekata. Navedeno ponašanje narušava kulturni i tradicionalni šarm našega mjesta kojemu inače pripada.

Neodgovorno1 Neodgovorno22 Neodgovorno33 Neodgovorno44 Neodgovorno55 Neodgovorno66 Neodgovorno77 Neodgovorno88  Neodgovorno99  Neodgovorno89 IMG 5187  Neod001  Neod002  Neod003  Neod004  Neod005