(Eko Blato)

Odluka o mjerama za sprječavanje širenja korona virusa na području Općine Blato

Clanak Coron Virus

 

KLASA: 214-01/20-01/3

URBROJ: 2138/02-01-20-7

Blato, 16. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 98/19), članka 89. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 1/18), članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020. godine i preporukama Zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Dubrovačko – neretvanske županije i Stožera civilne zaštite Općine Blato, Općinski načelnik Općine Blato donosi slijedeću

Odluku

 o mjerama za sprječavanje širenja korona virusa na području Općine Blato

Članak 1.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Blato nalažem slijedeće:

  1. Ustanove u vlasništvu Općine Blato do daljnjega neće organizirati izravan rad sa strankama. Nalaže se privremeno zatvaranje knjižnice i čitaonice te klubova, zatim prostora udruga civilnog društva, saveza i zajednica udruga, kao i prostora koje te udruge koriste za redovne aktivnosti.
  2. Na području Općine Blato odgađaju se sva okupljanja građana na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.
  3. Preventivno se zatvaraju sportski tereni, dvorana i igrališta na području Općine Blato.
  4. Privremeno prestaje s radom Predškolska ustanova Dječji vrtić Blato. Za vrijeme prestanka rada Vrtića biti će organizirana dežurstva isključivo za korisnike koji nemaju drugih mogućnosti zbrinjavanja svoje djece. Molimo roditelje poštivati upute koje su dobili od zaposlenika ustanove.
  5. Upravni odjeli Općine Blato, općinske ustanove i tvrtke ograničavaju izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predate pismeno Općini Blato isto će biti zaprimljeno. Preporučuje se financijske transakcije (plaćanje računa i slično) obaviti internet bankarstvom.
  6. Službenici i namještenici Upravnih odjela Općine Blato, općinskih ustanova i tvrtki dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanje radnog prostora te isto preporučivati građanima / strankama s kojima su u komunikaciji.
  7. Preporučuje se svim građanima Općine Blato što je moguće manje koristiti usluge Doma zdravlja dr. Ante Franulović PJ Blato na području Općine Blato radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze.
  8. Mole se građani Općine Blato koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 1. ožujka 2020. godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu i postupaju po naputku.
  9. Preporuča se građanima da se u slučaju smtrnog slučaja sprovodi odvijaju u krugu obitelji.
  10. Preporuča se građanima da se odgovorno ponašaju i provode mjere samozaštite te da izbjegavaju boravak na mjestima gdje se zadržava više osoba.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 16. ožujka 2020. godine do opoziva, a objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Blato, Radio Blatu, oglasnoj ploči Općine Blato, oglasnim pločama općinskih ustanova i tvrtki i njihovim mrežnim stranicama..

DocOdluka o mjerama za sprječavanje širenja korona virusa na području Općine Blato

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Šeparović, dipl.ing.

Odluka Corona Virus Opcina Blato