(Eko Blato)

Podjela vrtnih kompostera

Podjela Vrt Komp

EKO d.o.o. u suradnji s Općinom Blato izvršio je nabavku 200 vrtnih kompostera, volumena 280 litara koji će biti besplatno podijeljeni prethodno prijavljenim korisnicima usluga. Isti se mogu podići u prostorijama EKO d.o.o. radnim danom od 8-14 sati.

Tako bi se znatno smanjila količina miješanog komunalnog otpada u spremnicima na javnim površinama, odnosno na odlagalištu “Sitnica” jer je opće poznato da biootpad čini trećinu kućnog otpada.

Biootpad u domaćinstvu koji se može izdvojiti u vrtni komposter čine kore i ljuske od voća i povrća, ostaci kruha, ljuske od jaja, talog kave, vrećice od čaja, listovi zelja, lišće s drveta, uvelo cvijeće, zemlja iz lonca za cvijeće, otpalo voće, piljevina, ostaci korova, otkos trave, kosa, dlaka, papirnate maramice i sl.