(Eko Blato)

Obnova drvoreda lipa

Drvored Lipa

Uslijed očitih simptoma starenja drvoreda lipa, smanjivanje bujnosti i volumena krošnje, "trhjavosti". . . krenulo se u postupnu obnovu drvoreda kojom bi se u desetak godina u potpunosti trebala zamijeniti starija stabla mlađima. Inače, drvored je drugi najduži drvored lipa u Europi, dug je 1 kilometar, a prva stabla su posađena 1911. god. Najstariji primjerci imaju preko sto godina. Uz navedeno, drvored je jedan od najprepoznatijih simbola Blata, stoga mu se posvećuje osobita pažnja.

Uredjenjelipa