(Eko Blato)

Odvojeno prikupljanje otpada

Odvojeno Prikupljanje Otpada

Projekt  "odvojenog prikupljanja otpada" započeo je s odvojenim prikupljanjem kartona krajem 2004. god., a već 2005. god. nabavljeni su spremnici za opasni otpad: motorna ulja i jestiva ulja, akumulatore i baterije, te se na taj način napravio značajni korak naprijed u smislu izdvajanja što većih količina različitih vrsta otpada. Postupno se  prikupljanje otpada proširilo na plastiku, staklo, automobilske gume i EE otpad. Za početak realizacije projekta bila je neophodna nabavka oko 60-ak spremnika za skupljanje papira, kartona, stakla, PET i MET ambalaže kako bi se mogli formirati zeleni otoci, nabavka preše balirke-horizontalnog potiska 25 t za prešanje ponajprije sakupljenih količina papira i kartona te riješiti niz ostalih praktičnih i proceduralnih zahtjeva. S obzirom da su izvorna sredstva naše tvrtke bila nedostatna za pokretanje ovako zahtjevnog projekta upućeni su zahtjevi resornim ministarstvima za sufinanciranje ovog projekta s kojim se općina Blato svrstala u krug onih općina i gradova koji su među prvima započeli sa izdvojenim skupljanjem otpada na području Republike Hrvatske. Najnoviji iskorak u projektu odvojenog prikupljanja otpada je nabava za građane besplatnih kompostera kojima se rješava pitanje kućnog biootpada, njih 100 podijeljeno je građanima u 9. mjesecu 2015. god. Uskoro će biti postavljeni i kontejneri/spremnici u koje će građani biti u mogućnosti odvojeno odlagati tekstil.