(Eko Blato)

Odluka o početku postupka jednostavne nabave za projektantski nadzor

 

Temeljem Plana nabave za 2018. godinu, tvrtka EKO d.o.o. donosi 

ODLUKU

o početku postupka jednostavne nabave  za vršenje usluge projektantskog nadzora na „Sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Sitnica” sa zatvorenim sustavom odvodnje”

Članak 1.

Utvrđuje se postupak jednostavne nabave za vršenje usluge  projektantskog nadzora na „Sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Sitnica” sa zatvorenim sustavom odvodnje”.

Članak 2.

Javni naručitelj je tvrtka EKO d.o.o., Ul. 32/7, Blato.

Članak 3.

Procijenjena vrijednost ove nabave  je 69.900,00 kn bez PDV-a.

Članak 4.

Ova investicija financirati će se sredstvima Općine Blato i Općine Vela Luka.

Članak 5.

Poziv na dostavu ponude uputit će se slijedećim tvrtkama:

  1. HIDROPLAN d.o.o., Horvaćanska cesta 17 a,10000 Zagreb 
  2. IPZ UNIPROJEKT  TERRA d.o.o., Babonićeva 32, 10000 Zagreb
  3. MAXICON d.o.o., Kružna ulica 22, 10000 Zagreb

Članak 6.

 Odabrani postupak javne nabave obavlja se temeljem „Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave“, te temeljem članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016).

Članak 7.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su:

  1. Dorotea Žanetić, dipl.ing.građ., Općina Blato
  1. Darko Franulović, dipl.ing.građ., Općina Vela Luka 
  2. Franko Favro, referent za gospodarenje otpadom, EKO d.o.o.

Članak 8.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Marino Sardelić, dr.med.vet., direktor tvrtke EKO d.o.o. iz Blata.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 11/18-01

Blato, 12. siječnja 2018. god.

Direktor:

Marino Sardelić dr.med.vet.