(Eko Blato)

Plan nabave za 2018. godinu

 

Blato, 27. prosinca 2018. god.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016), direktor EKO-a d.o.o. donio je

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

I.

Javni naručitelj EKO d.o.o. donosi Plan nabave za proračunsku 2018. god.(u daljnjem tekstu : Plan nabave ) koji sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, kontu, procjenjenu vrijednost nabave, vrsti postupka javne nabave, ugovoru ili okvirnom sporazumu, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.

II.

Za nabavu čija je procjenjena vrijednost veća od 20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.
Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluge i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kn kako slijedi:

Redni broj

Predmet nabave

Konto

Procjena vrijednosti      nabave

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni   sporazum

Planirani početak   postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Uredski materijal

 

7.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2018.

2.

Nabavka rabljene auto košare za održavanje javne rasvjete i drvoreda lipa

 

130.000,00

Jednostavna

Ugovor

Travanj

2018.

3.

Gorivo

 

150.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2018.

4.

Električna energija i elektro materijal

 

25.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2018.

5.

Tehnički pregled vozila

 

25.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2018.

6.

Hortikultura

 

40.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2018.

7.

Usluge telefona , pošte i banke  

 

35.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2018.

9.

Održavanje vozila

 

10.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2018.

10.

Osiguranja vozila

 

20.000,00

Jednostavna

 

Travanj

2018.

11.

Blagdanska dekoracija

 

15.000,00

Jednostavna

 

Listopad

2018.

12.

Utrošak vode

 

25.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2018.

13.

Projektantski nadzor  na Sanaciji odlagališta Sitnica

 

69.900,00

Jednostavna

 

Siječanj

2018.

14.

Spremnici za otpad i komposteri

 

90.000,00

Jednostavna

 

Svibanj

2018.

15.

Oprema za digitalnu evidenciju odvoza otpada

 

60.000,00

Jednostavna

 

Svibanj

2018.

Direktor:

Marino Sardelić, dr.vet.med.