(Eko Blato)

Plan nabave za 2019. godinu

Blato, 27. prosinca 2019. god.
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016), direktor EKO-a d.o.o. donio je

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

I.

Javni naručitelj EKO d.o.o. donosi Plan nabave za proračunsku 2019. god.(u daljnjem tekstu : Plan nabave ) koji sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, kontu, procjenjenu vrijednost nabave, vrsti postupka javne nabave, ugovoru ili okvirnom sporazumu, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.

II.

Za nabavu čija je procjenjena vrijednost veća od 20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.
Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluge i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kn kako slijedi:

Redni broj

Predmet nabave

Procjena vrijednosti nabave

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Uredski materijal

7.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2019.

2.

Vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

480.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

 

Lipanj

2019.

3.

Gorivo

150.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2019.

4.

Električna energija i elektro materijal

25.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2019.

5.

Tehnički pregled vozila

25.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2019.

6.

Hortikultura

40.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2019.

7.

Usluge telefona , pošte i banke  

35.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2019.

8.

Održavanje vozila

10.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2019.

9.

Osiguranja vozila

20.000,00

Jednostavna

 

Travanj

2019.

10.

Blagdanska dekoracija

15.000,00

Jednostavna

 

Listopad

2019.

11.

Utrošak vode

25.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2019.

Direktor:
Marino Sardelić, dr.vet.med.