(Eko Blato)

Plan nabave za 2020. godinu

Blato, 27. prosinca 2020. god.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016), direktor EKO d.o.o. donio je

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

I.

Javni naručitelj EKO d.o.o. donosi Plan nabave za proračunsku 2020. god.(u daljnjem tekstu: Plan nabave ) koji sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, kontu, procjenjenu vrijednost nabave, vrsti postupka javne nabave, ugovoru ili okvirnom sporazumu, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.

II.

Za nabavu čija je procjenjena vrijednost veća od 20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.
Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluge i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kn kako slijedi:

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Brojčana oznaka predmeta nabave iz      Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

Procijenjena vrijednost nabave

Vrsta postupka

Posebni režim nabave

Predmet podijeljen na grupe?

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

EV-2020-1

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada putem financijskog leasinga  

34144700-5 (komunalna vozila)
66114000-2 leasing (usluga)

688000,00

Otvoreni postupak

 

NE

Ugovor

rujan

36mjeseci

EV-2020-2

Gorivo

09134220

150000,00

Postupak jednostavne nabave

         

EV-2020-3

Elektroničke potrepštine

31711000

25000,00

Postupak jednostavne nabave

         

EV-2020-4

Osiguranja vozila

66514110

20000,00

Postupak jednostavne nabave

         

Direktor:
Marino Sardelić, dr.vet.med.