(Eko Blato)

OPASNI OTPAD

Opasni Otpad

Opasni otpad je svaki otpad koji sadrži tvari koje imaju neko od sljedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom. Komunalni, industrijski, ambalažni, građevni, električki i elektronički otpad i otpadna vozila svrstavanju se u opasni otpad ako imaju neko od svojstava opasnog otpada

Zakonom o otpadu definira se način skladištenja i prijevoz opasnog otpada. Osnovno je da se opasni otpad mora izdvojeno sakupljati i skladištiti na strogo kontroliranim i u skladu sa Zakonom opremljenim prostorima. Prijevoz opasnog otpada mora biti isključivo u skladu s propisima koji vrijede za prijevoz opasnih tvari. Obrada opasnog otpada dozvoljena je samo u postrojenjima koja posjeduju sve zakonom propisane uvjete i dozvole.

Najčešći spremnici za sakupljanje opasnog otpada koriste se za sakupljanje:

  • Otpadnih motornih ulja
  • Otpadnih jestiva ulja
  • Starih  baterija
  • Starih akumulatora
  • Spremnika za EE otpad
  • Starih lijekova

Tvrtke ovlaštene za gospodarenje opasnim otpadom možete naći na stranicama Agencije za zaštitu okoliša: http://www.azo.hr/RegistarDozvolaI