(Eko Blato)

PLAVI KONTEJNER

Plavi

PAPIR I KARTON

Što ide u plavi kontejner?

DA: Novine, časopisi, prospekti, katalozi, pisma, pisaći papir, bilježnice, knjige, telefonski imenici, kutije, kartoni (bez ikakvih dodatnih tvari), vrećice od papira i sl.

NE: Vezane tvari (npr. tetra-pak od mlijeka ili napitaka), ambalaža od lijekova, ugljeni ili indigo papir za kopiranje, prljavi ili zauljeni papir, masni papir, omoti od sapuna, plastika ili plastikom obložena kartonska ambalaža. Kontaminirani papiri iz ambulanti, domova zdravlja i bolnica, higijenski papiri, papiri koji su bili u neposrednom kontaktu s kemikalijama ili hranom.

Recikliranje papira je najstariji oblik recikliranja, a uspoređujući ga s ostalim postupcima recikliranja u Hrvatskoj, sustav odvojenog sakupljanja papira jest najrazvijeniji i najorganiziraniji.

Agencija za zaštitu okoliša u SAD-u (EPA) dokazala je da recikliranje papira dovodi do 35%-postotnog smanjenja zagađenja vode i 74% manjeg zagađenja zraka u odnosu na primarnu proizvodnju papira. Reciklirani papir upotrebljava se u proizvodnji knjiga, udžbenika, časopisa, novina i drugih proizvoda. Otpadni papir se ne može reciklirati beskonačno puta jer vlakna unutar njega pucaju i nije moguće više održavati stabilnu mrežu koja povezuje ta ista vlakna.
Papir čini oko 30% otpada u kućanstvima, a najveći dio papira rabi se jednokratno te zatim najčešće završava u smeću. Prvi korak u korištenju starog papira za ponovnu upotrebu jest njegovo prikupljanje, a zatim sortiranje. Veoma je važno da se papir za recikliranje skuplja odvojeno, pošto je za sam postupak recikliranja teško dobiti kvalitetnu sirovinu ako papir nije odvojen od ostalog otpada.