(Eko Blato)

Naplata parkiranja

20160627 090939

Djelatnici EKO-a d.o.o. na temelju općinske „Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Blato“ od ponedjeljka 27. lipnja 2016. godine započinju sa naplatom parkiranja u središtu mjesta Blata i to na sljedećim javnim parkirališnim površinama:

-        31. ulica, parkiralište između 1. i 33. ulice

-        33. ulica, od parkirališta s 31. ulicom do raskrižja s 32. ulicom i u tom smjeru na lijevoj prometnoj traci

-        33. ulica, parkiralište istočno i zapadno od Doma zdravlja

-        33. ulica, parkiralište istočno od Doma umirovljenika

Naplata parkiranja će se vršiti na način da će djelatnici EKO-a izdavati parkirališne karte na mjestu parkiranja.

Ista se vrši po satu i danu, a korisnicima parkinga sa prebivalištem na području Općine Blato uz predočenje valjane prometne ili vozačke dozvole mogu se izdati sezonske karte.

Utvrđuje se cijena karata za parkiranje kako slijedi:

  1. Karta prema vremenu korištenja

5,00 kuna po satu

  1. Dnevna karta

50 kuna po danu

  1. Mjesečna

250 kuna

Povlaštene karte:

  1. Sezonska karta

200,00 kuna

  1. Mjesečna karta

150,00 kuna

Potpuni cijenik karata za parkiranje sadržan je u „Odluci o parkiralištima, parkirnim mjestima i cjeniku karata za parkiranje“ (Sl.gl. Općine Blato 06/15) koja se nalazi na web stranici Općine Blato www.blato.hr, te kod djelatnika EKO d.o.o. koji će vršiti naplatu parkiranja.

20160627 091026