(Eko Blato)

Odobrena sredstva za nabavku komunalne opreme za odvojeno sakupljanje otpada

Fond Eko

EKO d.o.o. u suradnji s Blarom d.o.o. izvršio je prijavu na Javni poziv  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022)). Prema Odluci Fonda  (Odluka br. 2022/028570 o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada) Trgovačkom društvu EKO d.o.o. odobrena su bespovratna sredstva subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u iznosu do 92.280,00 kn bez PDV-a, što čini 60% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova projekta, koji iznose 153.800,00 kn bez PDV-a.). Prema navedenoj Odluci, EKO d.o.o. je sklopio Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Ugovor br. 2022/028572 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstava subvencije).

Eko d.o.o. je trenutno u postupku nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada (28 metalnih cinčanih spremnika od 1100 l namijenjenih odvojenom sakupljanju papira, plastike, stakla i metala te 40 komada vrtnih kompostera).

Realizacijom, tj. nabavkom navedene komunalne opreme dodatno će se nadograditi i unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada povećanjem broja spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Navedene spremnike koristio bi veći broj korisnika na području pružanja usluge sakupljanja otpada, tj. na području općine Blato, sve u cilju smanjivanja količine otpada koja se odlaže na odlagališta.