(Eko Blato)

Priopćenje za javnost direktora EKO d.o.o.

Priopcenje Eko Blato 2 2022

Obraćam se široj javnosti nakon lažnih optužbi nekih vijećnika HDZ- a izrečenih na sjednici općinskog vijeća Blato koja je održana 10. veljače 2022., te nemogućnosti iznošenja obrane usprkos tome što sam višekratno tražio od predsjedavajućeg da mi omogući obraćanje sa govornice.

Ne da nije istina da je županijski DORH bio dva mjeseca u EKO-u, nego isti uopće nije bio. Istina je da je viši rudarski inspektor nakon zajedničkog zahtjeva Općina Blato i Vela Luka da nam se ustupi višak materjala iz iskopa, nastalog prilikom izvođenja radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Sitnica bio u EKO d.o.o. dva puta po sat vremena što je uobičajno u takvom postupku. Zatražen je od nas geodetski snimak stvarnog stanja, a što je tvrtka Gauss d.o.o. stručno i napravila. Utvrđeno je da je oko 8.000,00 m3 manje u odnosu na količine materijala nakon sanacije. Inspekcijskim nadzorom je tvrđeno da je EKO d.o.o. u razdoblju od 20. 10. 2019. do 25. 01.2021. mineralnu sirovinu iskoristio za prekrivanje dopremljenog i deponiranog komunalnog otpada i za ravnanje pristupnih puteva na odlagalištu bez odobrenja nadležnog tijela.

Radove je kvalitetno vršio obrt “Griža” jer naše komunalne tvrtke ne posjeduju radne strojeve za održavanje zajedničkog odlagališta.

Rudarska inspekcija je zapisnik proslijedila građanskom odjelu državnog odvjetništva, a zašto se pokreće građanska parnica od strane istog odjela pri kojoj državno odvjetništvo zastupa RH kao stranku u građanskoj parnici prema Zakonu o obveznim odnosima, a nikakav kazneni postupak kako se željelo prikazat orkestriranim napadima pojedinih vijećnika po principu “Kadija te tuži, Kadija te sudi! To su potpuno različiti pojmovi i potpuno različite grane prava. U njihovim obraćanjima lažno je istaknut i korišten termin “kriminal” koji se popularno koristi da se opišu radnje koje su kažnjive i posljedično sankcionirane prema kaznenom zakonu.

Županijsko državno odvjetništvo je nakon toga EKO d.o.o. podnijelo Zahtjev za mirno rješenje spora i pri tome je utvrđeno da je tržišna vrijednost mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena 20,00 kn/m3 u rastresitom stanju, iz čega proizlazi da je smo dužni platiti ukupno 161.420,00 kn s pripadajućom kamatom. Postignuta je nagodba između RH i EKO d.o.o. gdje se EKO d.o.o. obavezuje platiti gore navedeni iznos u deset mjesečnih obroka.

Sve radnje i postupke u svezi održavanja odlagališta i problematike u svezi predmetne parnice zajednički su koordinirali EKO d.o.o. , Komunalne djelatnosti d.o.o., te Općine Blato i Vela Luka.

Na općinskom vijeću svjesno je upotrebljavana pogrešna terminologija koja više odgovara naslovima u žutoj štampi negoli ozbiljnoj sjednici općinskog vijeća, a ista pridonosi obmanjivanju javnosti, prvenstveno Blajki i Blaćana ali i mnogo šire javnosti jer su se već spomenute neistine i optužbe plasirale u medije, a na žalost svima nama i mnogo šire putem youtube kanala Općine Blato.

Ovakvim napadima na osobnoj razini počinjena je neprocjenjiva šteta onima koji su na sjednici općinskog vijeća bili prozivani ali što je najžalosnije i ugledu Blata i Blaćana.

Trebam ozbiljno preispitati da li je ovdje riječ o političkom mobingu kojim jedna skupina vijećnika zlostavlja i ponižava drugu osobu s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva sa posljedicama na duševno i tjelesno zdravlje žrtve, a što bi onda značilo i mogućnost pokretanja kaznene prijave protiv počinitelja.

Na kraju bih se zahvalio svim dobronamjernim mještanima koji su me ovih dana zvali i zaustavljali na ulici zgroženi već spomenutim izjavama i nedemokratskim istupima pojedinih vijećnika za koje smo mislili da pripadaju ropotarnici prošlosti.

Svi materijali u svezi ovog predmeta su skenirani i dostupni ispod ovog priopćenja..