(Eko Blato)

Održavanje i upravljanje tržnicom Blato

Trznica

Između ostalih djelatnosti, komunalno poduzeće EKO d.o.o. obavlja poslove upravljanja i održavanja tržnice. Tržnica Blato je natkriveni, posebno uređeni i organizirani poslovno-prodajni prostor na kojem se po odredbama zakona i drugih propisa obavlja promet na malo, prvenstveno poljoprivrednih prehrambenih i drugih proizvoda. Ista je otvorena svakim danom osim nedjelje.