(Eko Blato)

Cjenik komunalnih usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada na području Općine Blato (u primjeni od 01.04.2020.). - Zbog opće situacije s COVID-19 (korona virus) primjena cjenika odgađa se do daljnjeg

Cjenik komunalnih usluga prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada na području Općine Blato (u primjeni od 01.04.2020.). - Zbog opće situacije s COVID-19 (korona virus) primjena cjenika odgađa se do daljnjeg